Eerste noodhulp aan slachtoffers en vluchtelingen

OM is al jarenlang actief in landen getroffen door (natuur)geweld

Met steeds grotere regelmaat wordt de wereld opgeschrikt door natuurrampen, oorlogen en geweld. Waar mogelijk biedt OM eerste noodhulp aan slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen. Zij richten zich op het bieden van medische hulp, waterzuivering en directe noodopvang. Dit zodat ook de verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus door kan gaan. Alles doen we in zoveel mogelijke samenwerking met kerkleiders van lokale kerken, ook hen bieden we zowel geestelijke als praktische ondersteuning.

Het International Disaster Response Team van OM werkt samen met lokale OM-teams in getroffen landen om te onderzoeken hoe de noodhulp daar het beste ingezet kan worden en hoe vervolgens duurzame hulp kan worden geboden.

Draag met jouw gift bij aan het opstarten van deze eerste noodhulp waar en wanneer dit nodig is.

Meer over Operatie Mobilisatie

Ruim drie miljard mensen hebben weinig tot geen kans ooit het goede nieuws van Jezus te horen. OM wil dat iedereen dit goede nieuws zal horen. We geloven dat dit haalbaar is als er voor iedereen een community van volgelingen van Jezus in de buurt is. Een community waar mensen kunnen horen over Jezus, kunnen zien en leren hoe je als volgeling van Hem kan leven en hoe je anderen over Hem vertelt. OM in Nederland werkt in alles wat we doen actief mee aan het tot stand brengen van deze communities; zowel direct als indirect.


Lees meer over OM

© 2022 Operatie Mobilisatie | Privacy voorwaarden